ทอท.แจงผลสอบอาคาร อาคาร Service Hall สนามบินดอนเมืองพังถล่มไม่พบความผิด

ผู้ชมทั้งหมด 659 

ทอท.แจงผลสอบอาคาร อาคาร Service Hall สนามบินดอนเมืองพังถล่มไม่พบความผิด เหตุเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักเกินไป ยันแก้ไขปรับปรุงแข็งแรง ปลอดภัย ไม่เกิดเหตุซ้ำ พร้อมรับนักท่องเที่ยวฟื้นตัว

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกำแพงอาคาร Service Hall ท่าอากาศยานดอนเมืองพังถล่ม แถลงข่าวการเปิดใช้อาคาร Service Hall ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมี นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. พร้อมด้วย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม์ (วสท.) สภาวิศวกร สภาสถาปนิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรวิชาชีพเข้าร่วมว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบสาเหตุการพังถล่มเกิดจากฝนตกหนักจนมีปริมาณน้ำฝนมากเกินไป ทำให้รางระบายน้ำอุ้มน้ำไว้ไม่ไหวและกดผนังกำแพงจนพังถล่มแต่ขณะนี้ ทอท. ได้แก้ไขซ่อมบำรุงเสร็จแล้ว และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทดสอบตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม ซึ่งยืนยันว่าอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ด้านนายกีรติ กล่าวว่า จากการตรวจสอบขั้นตอนการออกแบบ และการตรวจรับงานถูกต้องตามมาตรฐานทุกด้าน ไม่พบความผิดแต่อย่างใด เนื่องจากสาเหตุมาจากปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไป ซึ่งทางเอกชนผู้รับจ้างได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน12.9 ล้านบาท เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการรับประกันผลงาน ดังนั้น ทอท.จึงไม่ได้ขึ้นบัญชีดำผู้รับจ้างว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน อย่างไรก็ตามทอท.ได้ทดสอบรายละเอียดโครงสร้างหลักของอาคารจนมั่นใจว่ามั่นคงแข็งแรง พร้อมที่จะเปิดใช้งานในวันที่ 8 ก.พ.นี้ เพื่อเป็นจุดพักผู้โดยสารแห่งใหม่ พร้อมต้อนรับผู้มาใช้บริการทั้งแบบกรุ๊ปทัวร์และนักท่องเที่ยวทั่วไป ด้วยห้องโถงที่โล่งสบาย มีที่นั่งพักคอย พร้อมจุดแพ็คสัมภาระเพื่อรอขึ้นเครื่อง โดยในอนาคตจะติดตั้งระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service : CUSS) และเครื่อง KIOSK โหลดกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติได้อีก

นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า อาคาร Service Hall สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 3,000 คน มีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ที่นั่งพักคอย 800 ที่นั่ง จุดชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้า จุดแพ็คสัมภาระ รวมถึงจุดคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแห่งใหม่ (VAT Refund) โดยภาพรวมของปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 70,000 คน/วัน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 17,000 คน/วัน และผู้โดยสารภายในประเทศ 53,000 คน/วัน คิดเป็นปริมาณการฟื้นตัว 70% เมื่อเทียบกับช่วงปี 2562 ซึ่งมีผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองราว 110,000 คน/วัน ขณะที่ปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 450 เที่ยวบิน/วัน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 130 เที่ยวบิน/วัน และ เที่ยวบินในประเทศ 320 เที่ยวบิน/วัน คิดเป็นการฟื้นตัวอยู่ที่เกือบ 70% เช่นเดียวกับปริมาณของผู้โดยสาร

สำหรับการเดินทางเข้ามาของกรุ๊ปทัวร์จีน แบบหมู่คณะคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารชาวจีนเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองในเดือน ก.พ.-มี.ค.66 จะอยู่ที่ราว 54,000 คน/เดือน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.66 ซึ่งอยู่ที่เพียง 22,000 คน/เดือน ขณะที่เที่ยวบินอยู่ที่ประมาณ 450 เที่ยวบินต่อวัน คิดเป็นประมาณ 70% เมื่อเทียบกับปริมาณเที่ยวบินปี 62 แบ่งเป็น เที่ยวบินภายในประเทศ 320 เที่ยวบินต่อวัน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 130 เที่ยวบินต่อวัน

ด้าน รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม์ (วสท.) กล่าวว่า การปรับปรุงอาคาร Service Hall นั้นมีความแข็งแรงและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ภายใต้การกำกับดูแลของ สภาวิศวกร สภาสถาปนิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรวิชาชีพที่เป็นผู้รับรองงานแก้ไขซ่อมแซมอาคาร Service Hall จาก 3 หน่วยงาน อาทิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยการปรับปรุงนั้นเน้นไปที่การเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุก่อสร้าง และการลดน้ำหนักของโครงสร้างอาคาร รองรับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ 500 กิโลกรัม/ตารางเมตร ส่วนประเด็นผนังกำแพงที่เคยพังเสียหายนั้น มั่นใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก เนื่องจากมีการเสริมกำแพงด้วยผนังสมาร์ทบอร์ด และ เสริมความแข็งแรงด้วยฉนวนใยแก้ว (Micro Fiber) ตลอดจนการเสริมคานรับน้ำหนักและปรับรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ ตลอดจนเพิ่มความแข็งแรงเพื่อรับมือพายุฝนที่รุนแรงในอนาคต