“ทางหลวง” ชวนขับรถชมวิวถนนสายโรแมนติก “น่าน – ภูลังกา – เชียงราย” 

ผู้ชมทั้งหมด 958 

ช่วงฤดูหนาวหลายคนวางโปรแกรมไปเที่ยวภาคเหนือ หรือไม่ก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในหลายครอบมักใช้วิธีขับรถเที่ยวค่ำไหนนอนนั่น การขับรถเที่ยวเองก็จะสนุกอีกแบบที่สามารถแวะพักแวะถ่ายรูปได้ตามใจชอบ ซึ่งในเส้นทางภาคเหนือมีถนนหลายเส้นทางที่โรแมนติก”

อย่างไรก็ตามถนนหลายเส้นทางที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมทางหลวง ซึ่งก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) แขวงทางหลวงน่านที่  2 ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา – ผาหลัก ระหว่างกิโลเมตรที่ 0 ถึงกิโลเมตรที่ 50 ในพื้นที่ อำเภอท่าวังผา อำเภอสองแคว และอำเภอเชียงคำ จังหวัดน่าน ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา ให้มีความสะดวก ปลอดภัย อีกทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน ทำให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

โดยทำการตีเส้นจราจร ทำความสะอาดป้ายจราจร ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพของทางหลวงและวิสัยทัศน์ในการขับขี่ รองรับการเดินทางท่องเที่ยวบนทางหลวงหมายเลข  1148 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มีบรรยากาศน่าประทับใจโดยสองข้างทางสวยงาม โรแมนติก เป็นทิวทัศน์ภูเขา ทุ่งหญ้า และป่าไม้ ลักษณะเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ วนอุทยานภูลังกาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมทะเลหมอกในตอนเช้า 

สำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางไปท่องเที่ยววนอุทยานภูลังกานั้น สามารถใช้เส้นทางสายนี้ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดน่าน ประมาณ 115 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – เฉลิมพระเกียรติ ถึงอำเภอท่าวังผา กม.412+324 แยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1148 สายท่าวังผา – เชียงคำ บริเวณ กม. 70+000 บ้านปางมะโอ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดน่าน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจอดแวะชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและเก็บภาพความประทับใจได้ตลอดเส้นทางสายนี้

ทั้งนี้ ทล.ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้ร่วมทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรหรือขอความช่วยเหลือต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.