นิทรรศการความปลอดภัยในการใช้รถไฟฟ้าโมโนเรล และการช่วยเหลือของกู้ชีพกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ผู้ชมทั้งหมด 312 

รฟม. ร่วมจัดนิทรรศการ “ความปลอดภัยในการใช้รถไฟฟ้าโมโนเรล และการช่วยเหลือของกู้ชีพกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน” ในงานรวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำทีมกู้ภัยและรักษาเขตทาง รฟม. จากฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5 ซึ่งทางมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” โดยได้รับเกียรติจาก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้รถไฟฟ้าโมโนเรล และการช่วยเหลือของกู้ชีพกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน” เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน การกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

ทั้งนี้ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องในการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยแก่ระบบรถไฟฟ้า ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) มีอำนาจหน้าที่ในการป้องปราม ป้องกัน และระงับเหตุทั้งในสถานี อุโมงค์ ทางวิ่งยกระดับ และภายในขบวนรถไฟฟ้า รับผิดชอบการดูแลรักษา ป้องกันการบุกรุกพื้นที่เขตทางรถไฟฟ้า ทางขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้า ปล่องระบายอากาศ เขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า และพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีมีภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่ปกติที่อาจเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”