บขส.จับมือ OR ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop

ผู้ชมทั้งหมด 693 

บขส.จับมือ OR ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บริเวณพื้นที่อาคารสำนักงานและอาคารผู้โดยสารฯ สถานีรังสิต

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และนายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บริเวณพื้นที่รังสิต โดยมีนายกุณฑล ฉายศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บขส. และนายนพพร พรวาณิชเจริญ ผู้จัดการฝ่ายตลาดเอนเนอร์ยี โซลูชัน OR ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

ทั้งนี้ โครงการซื้อขายไฟฟ้า Solar Rooftop สำหรับพื้นที่รังสิต ทาง OR จะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบ Solar Rooftop และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณสถานีเดินรถรังสิตและสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถรังสิต ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กร ในด้านพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสถานการณ์โลกที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมทั้งทำให้ บขส. สามารถลดค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภคตลอดระยะเวลาสัญญา เป็นเงินกว่า 4.3 ล้านบาท