บางจากฯ บีบีจีไอ จับมือ ธนโชค ออยฯ ผลิตน้ำมันเครื่องบินจากน้ำมันพืชใช้แล้ว

ผู้ชมทั้งหมด 593 

บางจากฯ บีบีจีไอ จับมือ ธนโชค ออย ไลท์ รุกผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนจากน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นรายแรกในประเทศไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตอบโจทย์ BCG Economy ครบวงจร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากฯ และ นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สร้างหน่วยผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพแบบยั่งยืน ร่วมกับนายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนโชค ออย ไลท์ จำกัด ผู้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำมันพืชใช้แล้วชั้นแนวหน้าของประเทศมากว่า 40 ปี เตรียมจัดตั้งหน่วยผลิตใหม่ในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เพื่อรองรับกระบวนผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF) จากน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นรายแรกในประเทศไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเบื้องต้น มีแผนเริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนด้วยกำลังการผลิตสูงสุดประมาณ 1,000,000 ลิตรต่อวัน ในเร็วๆ นี้

น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เป็นทางเลือกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเนื่องจากตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นั้นมีอัตราการปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลถึง 80% จากการที่ประเทศไทยมีอัตราการบริโภคน้ำมันพืชสูงประมาณ 900,000 ตันต่อปี ซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นโอกาสที่ดีในการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวสูง ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย Net Zero GHG Emissions ในปี ค.ศ. 2050 ของกลุ่มบางจากฯ และยังสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ “BCG”  หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญ อย่างครบวงจ