บางจากฯ ผนึก ก.พาณิชย์ ช่วยเหลือเกษตรกร แจกมะม่วงแฟนซีให้ลูกค้าเติมน้ำมัน  1 กก. ตั้งแต่ 2 – 5 มิ.ย. นี้

ผู้ชมทั้งหมด 13,224 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อมกันเป็นจำนวนมากตามฤดูกาล และขาดช่องทางการกระจายสินค้า ด้วยการรับซื้อมะม่วงแฟนซี (สายพันธุ์อาร์ทูอีทู งาช้างแดง แดงจักรพรรดิ์ จินหงส์ และมหาชนก) นำมาสมนาคุณลูกค้าที่เติมน้ำมันบางจากทุกชนิดตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป รับฟรีมะม่วง 1 ถุง (ประมาณ 1 กิโลกรัม) มูลค่า 30 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าของจะหมด ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ที่ร่วมรายการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.bangchakmarketplace.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานที่ดำเนินงานไปพร้อมกับการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมไทย แนวทางหนึ่งที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง คือการช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กลุ่มชุมชนและเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การนำผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมาจำนวนมาก จนราคาตกมาให้กลุ่มชุมชนแปรรูปแล้วนำเป็นของสมนาคุณลูกค้าผู้เติมน้ำมัน เช่น ลูกหยีกวน กล้วยอบกรอบ เผือกอบกรอบ ลูกไหนอบแห้ง เป็นต้น

นอกจากนั้นยังรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อร่วมดูดซับและพยุงราคาในช่วงฤดูกาล เช่น ไข่ไก่ มะนาว กระเทียม หอมแดง มังคุด สับปะรด ลำไย มะม่วง เป็นต้น แล้วนำมาเป็นของสมนาคุณลูกค้าผู้ใช้น้ำมัน ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยเหลือชุมชนเกษตรกรแล้ว ยังช่วยลดค่าครองชีพให้ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ต้องการให้ผู้บริโภคได้ใช้พลังงานคุณภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ตอบโจทย์ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นจุดหมายของการแบ่งปันและสร้างสรรค์สังคมไทยที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวคิด Greenovative Destination