บางจากฯ ร่วม อินทนิล กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นำ “กาแฟเทพเสด็จตราอินทนิล” แสดงนิทรรศการฯ

ผู้ชมทั้งหมด 21,464 

ดร. วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการและทดลองชิม“กาแฟดริปเทพเสด็จตราอินทนิล” โดยมี นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการภายในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) สมัยที่ 79 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้

โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ นายศรันย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ และนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ พร้อมทั้งผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ คณะทูตานุทูต ผู้มีเกียรติร่วมให้เกียรติชมนิทรรศการและทดลองชิม “กาแฟดริปเทพเสด็จตราอินทนิล”

บางจากฯ ร่วมกับ ร้านกาแฟอินทนิล ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองชิม ในฐานะต้นแบบของโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน (PPPP – Public Private Partnership for People) ต่อยอดจากโครงการการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชนสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิก้า) ซึ่งเป็นความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (TICA-JICA) ขยายสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในโครงการพัฒนากาแฟเทพเสด็จสู่ร้านกาแฟอินทนิล เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับชุมชน นอกจากนี้ ยังได้จัดเครื่องดื่มอินทนิลเพื่อรับรองแขกผู้มีเกียรติในงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย