“บีซีพีจี”เปิดคู่มือBrighten Your Lifeแสงสว่างที่คุณสร้างได้เอง

ผู้ชมทั้งหมด 579 

“บีซีพีจี” ชวนทุกคนร่วมเปลี่ยนแปลงโลกด้วยวิถีพลังงานสะอาด ผ่านคู่มือ “Brighten Your Life แสงสว่างที่คุณสร้างได้เอง” โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บีซีพีจี ได้จัดทำคู่มือ Brighten Your Life แสงสว่างที่คุณสร้างได้เอง” เพื่อส่งมอบความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนได้เป็นผู้ผลิตและผู้ใช้แสงสว่างที่เป็นมิตรกับโลก

“ด้วยวิถีชีวิตในยุคดิจิทัลทำให้เรามีความต้องการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น การที่ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของและเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ที่มีราคาประหยัด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง นอกจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

บีซีพีจีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฯ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน และต้องขอขอบคุณ รศ. ดร.สมชัย รัตนธรรมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ รศ. ดร. พิชญ รัชฎาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เป็นทั้งที่ปรึกษาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำคู่มือในครั้งนี้” นายบัณฑิตกล่าว

สำหรับ “Brighten Your Life แสงสว่างที่คุณสร้างได้เอง” จัดทำในรูป  E-book และ PDF ความยาว 100 หน้าพร้อมรูปภาพ ประกอบไปด้วย 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ทำความรู้จักกับพลังงานแสงอาทิตย์ ตอนที่ 2 เปลี่ยนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 3 เป็นเจ้าของพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวคุณเอง- รูปแบบการติดตั้งแผงโซลาร์ และข้อควรรู้ก่อนติดตั้งแผงโซลาร์ และตอนที่ 4 การจัดการแผงโซลาร์หลังหมดอายุการใช้งาน

อ่านคู่มือและดาวน์โหลด “Brighten Your Life แสงสว่างที่คุณสร้างได้เอง” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แล้ววันนี้ ที่ E-book: https://www.bcpggroup.com/storage/knowledge-hub/bcpg-new-solarcell-ebook/mobile/index.html  PDF: https://www.bcpggroup.com/storage/knowledge-hub/bcpg-solarcell.pdf