“บีซีพีจี” ปลื้ม “ซีโอดี” 2 โครงการโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น-เชียงใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 377 

“บีซีพีจี” เผย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิบะ ในญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามแผน หนุนกำลังการผลิตตามสัญญาเพิ่มกว่า 27 เมกะวัตต์

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บีซีพีจี ได้เปิดดำเนินการขายไฟเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 2 โครงการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิบะ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิบะ ตั้งอยู่ที่ จังหวัด ชิบะ ในประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 20.0 เมกะวัตต์ กับบริษัท โตเกียว อิเล็คทริค เพาเวอร์ จำกัด (Tokyo Electric Power Company) ภายใต้การลงทุนแบบทีเค สัดส่วนร้อยละ 100  โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) ที่ 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ส่งผลให้บริษัทฯ มีการเปิดดำเนินการขายไฟเชิงพาณิชย์ในญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 34.7 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน บีซีพีจี มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น กำลังการผลิตตามสัญญาขายไฟฟ้า รวม 89.7 เมกะวัตต์  โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกจำนวน 55.0 เมกะวัตต์

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ CMU Smart City  ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้น จำกัด (Thai Digital Energy Development -TDED) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 75  ได้ทำการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในโครงการระยะที่ 1 จำนวนรวมทั้งสิ้น 7.7 เมกะวัตต์ ในพื้นที่บริเวณ สวนสัก สวนดอก และแม่เหียะ ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะเวลา 20 ปี ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ตกลงกัน และโครงการดังกล่าว ยังมีส่วนขยายซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้อีกประมาณ 4.3 เมกะวัตต์