บีทีเอส บีอาร์ที สายสีทอง ขานรับมาตรการป้องกันโควิด– 19

ผู้ชมทั้งหมด 917 

บีทีเอส บีอาร์ที สายสีทอง ขานรับนโยบายรัฐบาล ย้ำมาตรการป้องกันโควิด– 19 คุมเข้มผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้า

นายสุรพงษ์  เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามที่รัฐบาลได้ประกาศในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) และตามประกาศกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เรื่องมาตรการพึ่งปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 11) ได้ออกมาตรการขอความร่วมมือให้ระบบขนส่งทางรางถือปฏิบัติเพิ่มเติม            

โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงเน้นมาตรการการป้องการแพร่ระบาดฯ ในรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

-ผู้โดยสารทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ใช้บริการ

-ตรวจคัดกรองอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการ อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และคัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

-จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ ทุกทางเข้า-ออกสถานี

-ควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสาร และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 0.50-1 เมตร  ขอความร่วมมืองดการพูดคุยภายในขบวนรถ

-เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า และจุดสัมผัสร่วม ภายในสถานีทุกชั่วโมง และบริเวณรอบสถานีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

-จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการแอลกอฮอล์เคลื่อนที่เพิ่มเติม บนชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกช่วงเวลา

นายสุรพงษ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ได้ปรับเวลาปิดให้บริการเป็นเวลา 21.00 น. ซึ่งผู้โดยสารสามารถเข้าระบบรถไฟฟ้าก่อน 21.00 น. จะมีรถไฟฟ้าส่งถึงปลายทางทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่วนเวลาเปิดให้บริการยังคงเดิมตามปกติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดอัตราการแพร่ระบาดฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันให้ผู้โดยสารทุกท่านเดิยทางปลอดภัยจากเชื้อไวรัสฯ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เชื่อว่าวิกฤติดังกล่าวจะผ่านไปได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้คนไทยทุกคนกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2617 6000 Line Official : @btsskytrain หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่ Application ‘BTS SkyTrain’  แฟนเพจ Facebook : รถไฟฟ้าบีทีเอส