บี.กริม ผนึก เครือสหพัฒน์ สร้างโซลูชันพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

ผู้ชมทั้งหมด 651 

บี.กริม จับมือ เครือสหพัฒน์ นำร่องพัฒนาโซลูชัน “คิงบริดจ์ ทาวเวอร์” อาคารสำนักงานให้เช่าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนนพระราม 3 ชูแนวคิด “วิศวกรรมคุณค่า” มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ใน “เครือสหพัฒน์” ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ พร้อมทั้งใช้โซลูชันด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีแบบครบวงจรเครือสหพัฒน์

นำโดย นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ และ นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บี.กริม นำโดย ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม นางสาว แคโรลีน ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด  และ นายฟาบริส กู๊ดช์แมน ประธานกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม บี.กริม เพื่อเป็นพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย พร้อมผนึกกำลังเครือข่ายธุรกิจและฐานลูกค้าเพื่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของทั้งสองกลุ่มบริษัทร่วมกัน

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนามิตรภาพของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดย บี.กริม สามารถนำแนวคิดวิศวกรรมคุณค่ามาช่วยเครือสหพัฒน์ในการพัฒนาโครงการตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อวางโครงสร้างเปลือกอาคาร ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำและแรงดันปานกลาง และโซลูชันต่างๆ ให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การประหยัดพลังงานและการลงทุนที่คุ้มค่า แต่ยังคงให้ประสิทธิภาพสูงสุด

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายของทั้งสองกลุ่มบริษัท ทำให้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยธุรกิจภายใต้เครือสหพัฒน์ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การบริหารและพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจบริการ การค้าปลีก โซลูชันที่หลากหลายของ บี.กริม สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับการพัฒนาธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในธุรกิจที่หลากหลายของเครือสหพัฒน์ก็สามารถที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของ บี.กริม ได้เช่นกัน เช่น ธุรกิจสิ่งทอคุณภาพสูงมีประสิทธิภาพป้องกันความชื้น และเชื้อรา ที่สามารถนำไปใช้กับสินค้าอุตสาหกรรมอย่าง เครื่องปรับอากาศได้ หรือ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ที่สามารถพัฒนาบริการโดยขยายไปยังธุรกิจรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ร่วมกัน

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว บี.กริม และ เครือสหพัฒน์ จะเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบโซลูชันให้แก่ คิงบริดจ์ ทาวเวอร์  (KingBridge Tower)  เป็นโครงการแรกภายใต้ บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด  ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนนพระราม 3 และเป็น Smart Building ที่ผสมผสาน Iconic Design เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลมกลืนไปกับพื้นที่สีเขียว เน้นความเป็นมิตรต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมวันทำงานให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี