บ้านปู คว้าบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566

ผู้ชมทั้งหมด 564 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับมอบรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 กลุ่มทรัพยากร” จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยมี ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับ รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 (Best Public Companies of the Year 2023) โดยวารสารการเงินธนาคาร มีหลักเกณฑ์พิจารณารางวัลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งวัดจากปัจจัย 4 ด้าน ประกอบด้วย ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน โดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ผลคะแนนเป็นอันดับ 1 ทั้งในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกลุ่มทรัพยากร การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นเครื่องยืนยันที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรของบ้านปูได้เป็นอย่างดี