ปตท. ชวนส่งผลงานการประกวด PTT Art Awards ครั้งที่ 39

ผู้ชมทั้งหมด 591 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 39 “PTT Art Awards” ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “พลังที่ส่งต่อ” โดยปีนี้เป็นปีแรก ที่เปิดรับผลงานในรูปแบบ “ดิจิทัลอาร์ต 2 มิติ”

สำหรับการประกวด PTT Art Awards ครั้งที่ 39 จะเปิดรับผลงาน 4 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 9 ปี

2. กลุ่มเยาวชนอายุ 9 – 13 ปี

3. กลุ่มเยาวชนอายุ 14 – 18 ปี

4. กลุ่มประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานประกวดได้ทั้งประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ดิจิทัลอาร์ต 2 มิติ และทัศนศิลป์อื่น ๆ กำหนดส่งผลงานระหว่างวันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2567 โดยสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 5 จุดรับผลงานตามภูมิภาคต่าง ๆ หรือส่งผ่านไปรษณีย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook: หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา  หรือ โทร. 0 2537 1388