ปตท.สผ. คว้า 5 รางวัลจากเวทีระดับสากล The Asset ESG Corporate Awards 2021

ผู้ชมทั้งหมด 530 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับ 5 รางวัลจากงาน The Asset ESG Corporate Awards 2021  ซึ่งจัดขึ้นโดย The Asset นิตยสารด้านการเงินการลงทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ รางวัล Platinum Award จากการประเมินผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นครั้งที่ 12, รางวัล Best Initiative in Innovation เป็นครั้งที่ 7 

โดยครั้งนี้ได้ในโครงการคาร์เทียร์ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตท่อนาโนคาร์บอนจากก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมภายใต้การพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมและการวิจัยแบบบูรณาการ, รางวัล Best Initiative in Social Responsibility จากโครงการ Community Health Development, รางวัล Best Investor Relations Team เป็นครั้งที่ 7 และรางวัล Best CEO ซึ่งมอบให้กับนายพงศธร ทวีสิน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีความสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานมีกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

รางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2021 มีหลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลให้กับบริษัทหรือบุคคลที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG