ปตท.สผ. คว้า 5 รางวัลระดับสากล จาก Asian Excellence Awards 2021

ผู้ชมทั้งหมด 704 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับ 5 รางวัลระดับสากล จากงานประกาศรางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจำปี 2564 (Asian Excellence Award 2021) ครั้งที่ 11 ได้แก่ รางวัล Asia’s Best CEO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รางวัล Asia’s Best CFO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รางวัล Best Investor Relations Company ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 รางวัล Asia’s Best CSR ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และรางวัล Best Investor Relations Professional

Asian Excellence Award 2021 จัดขึ้นโดย Corporate Governance Asia นิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย ซึ่งมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร การจัดการทางด้านการเงิน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์