“ปตท.สผ.” ยุติบทบาททั้งหมดใน “แองโกลา” หลังขายทิ้งโครงการแปลง17/06

ผู้ชมทั้งหมด 1,156 

ปตท.สผ.ขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมด 2.5% โครงการแปลง17/06 ประเทศแองโกลา ให้ บริษัท SOMOIL คาดปิดดีลกลางปีหน้า

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.(PTTEP) เปิดเผยว่า บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 บริษัท PTTEP (Angola) Corporation (PANG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในโครงการแปลง17/06 ประเทศแองโกลา ที่ 2.5% ให้แก่บริษัท SOMOIL BLOCO 17/06 (SU),S.A. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Sociedade Petrolifera Angolana, S.A (SOMOIL) โดยการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี2566

สำหรับ โครงการแปลง17/06 เป็นโครงการผลิตน้ำมันดิบที่อยู่ในระยะพัฒนาตั้งอยู่นอกชายฝั่ง ทางทิศตะวันตกของประเทศแองโกลา โดยหลังจากการขายเงินลงทุนในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์จะถือเป็นการยุติบทบาทการดำเนินงานทั้งหมดของปตท.สผ. ในประเทศแองโกลา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของ ปตท.สผ.