ปตท.สผ.รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่นปี63

ผู้ชมทั้งหมด 1,637 

นายพงศธร ทวีสิน (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายบัณฑิต พัฒนศักดิ์ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2563 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย (ซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งให้ความสำคัญกับการนำงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงมาปรับใช้ในการทำงาน รวมทั้ง การบริหารศักยภาพของบุคลากร การจัดการข้อมูล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ