ปีใหม่นี้เที่ยวแบบประหยัด! กรมทางหลวงแจกพิกัดจุดกางเต็นท์ฟรี ทั่วประเทศ 35 แห่ง

ผู้ชมทั้งหมด 1,471 

บรรยากาศดีต่อใจ! ปีใหม่นี้เที่ยวแบบประหยัด กรมทางหลวงแจกพิกัดจุดกางเต็นท์ฟรี ทั่วประเทศ จำนวน 35 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังจากสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลายลง ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนจะกลับมาเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวโดยเฉพาะทางภาคเหนือได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก  กรมทางหลวงจึงได้จัดเตรียมจุดกางเต็นท์ทั่วประเทศ จำนวน 35 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 26 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง และภาคกลาง 3 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน โดยพื้นที่กางเต็นท์นั้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และสอบถามข้อมูลทางหลวง

สำหรับประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 รวมระยะเวลา 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจุดบริการลานกางเต็นท์ จำนวน 35 แห่ง มีดังต่อไปนี้

(nylon tent) จังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง

•หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง – ดอยอินทนนท์ กม.30+450

•หมวดทางหลวงสะเมิง ทล.1349 กม.25+300

•หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา กม.14+584

•หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท กม.84+215

 (nylon tent) จังหวัดลำปาง 2 แห่ง

•หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบ – เกาะคา กม.650+917

•หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอน แยกภาคเหนือ – ขุนตาน กม.482+356

(nylon tent) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 แห่ง

•หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอน สะพานแม่ริด – ห้วยงู กม.197+350

•หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ท่าไคร้ – แม่ฮ่องสอน กม.197+907

•หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอน ทางเข้าปาย กม.4+100

(nylon tent) จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง

•หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน – บ้านร่องขุ่น กม.896+845

•หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ – ผาตั้ง กม.63+500 (ขาเข้า)

(nylon tent) จังหวัดน่าน 3 แห่ง

•หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ – นาน้อย กม.69+485 (ขาออก)

•หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน – สบทุ กม.82+000 (ขวาทาง)

•หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ กม.67+110

(nylon tent) จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

•หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง – บึงกาฬ กม.102+526

(nylon tent) จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง

•สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง – นครชุม กม.453 + 076 (ขาออก)

•หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง กม.423+809 (ขาออก)

•หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม – วังเจ้า กม.476+553 (ขาเข้า)

•หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง กม.55+000 (ขาออก)

(nylon tent) จังหวัดตาก 5 แห่ง

•หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า – ตาก กม.511+826

•หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง – แม่เชียงรายบน กม.560+449

•หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา กม.115+550

•หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง กม.88+050

•หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง – กะแง่คี กม.165+799

(nylon tent) จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

•หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน กม.184+219 (ขวาทาง)

(nylon tent) จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

•หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง – เข็กน้อย กม.269+100

(nylon tent) จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

•หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ กม.23+600

(nylon tent) จังหวัดเลย 2 แห่ง

•หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า – หลักร้อยหกสิบ กม.266+737

•หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม – เชียงคาน กม.148+350

(nylon tent) จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง

•หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน หนองสามพราน – แก่งประลอม กม.100 (ขาเข้า กทม.)

•หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม – ทองผาภูมิ กม.181+058 (ขาเข้า กทม.)

(nylon tent) จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง

•หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.5+006

•ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.24+200

(nylon tent) จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

•หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ – เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550

(nylon tent) จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

•หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอน โขงเจียม – สะพือ กม.0+925

หากประชาชนต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์ หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และช่องทางออนไลน์ผ่าน QR Code หรือจองด้วยตนเอง ณ สถานที่พัก  ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง(car)(car)(car)