พรุ่งนี้ (10 มี.ค.66)กกพ.เตรียมประกาศค่าไฟ Ft งวดใหม่ (พ.ค.-ส.ค.2566) ต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วย

ผู้ชมทั้งหมด 753 

“สุพัฒนพงษ์” ส่งสัญญาณค่าไฟฟ้า Ft งวดใหม่(พ.ค.-ส.ค.66 ) ลดลง พร้อมกำชับ กกพ.ค่าไฟกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยที่ ต้องไม่กิน 4.72 บาทต่อหน่วย  ด้าน กกพ. ประกาศ Ft งวดใหม่ พรุ่งนี้(10 มี.ค.66) แย้มเป็นอัตราเดียว ต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(Ft) งวดที่ 2 ของปีนี้ (พ.ค.-ส.ค. 2566) มีสัญญาณที่ดีขึ้น จากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) พิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าโดยดูแลทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยที่จะไม่สูงขึ้นจากปัจจุบันโดยอย่างน้อยจะอยู่ในระดับเดิมคือ 4.72 บาทต่อหน่วย

อีกทั้ง ค่าไฟฟ้าในงวดนี้ ยังมีแนวโน้มจะเป็นอัตราเดียวจากงวด ม.ค.-เม.ย. 66 ที่มีการแยกเป็น 2 อัตรา คือ    กลุ่มบ้านอยู่อาศัยอยู่ที่ค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่อัตรา 4.72 บาทต่อหน่วย และกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น (ธุรกิจ อุตสาหกรรม บริการ อื่นๆ) ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.33 บาทต่อหน่วย เป็นกรณีพิเศษที่เกิดจากการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบให้กับบ้านที่อยู่อาศัย

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (10 มี.ค.2565) กกพ.จะประกาศอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(Ft) งวดใหม่ (พ.ค.-ส.ค.2566) ซึ่งมีแนวโน้มว่า ค่าไฟฟ้าจะอยู่ในระดับต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วย และกลับไปเป็นอัตราเดียว โดยกกพ. จะนำผลการพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้างวดใหม่ ไปเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 10-20 มี.ค.นี้ จากนั้นจะนำเข้าสู่การพิจารณาของ บอร์ด กกพ.ครั้งสุดท้านประมาณวันที่ 22 มี.ค.นี้ ก่อนประกาศอัตราที่ชัดเจนในช่วยเดือนเม.ย.นี้ ต่อไป