พีทีที สเตชั่น มอบแอลกอฮอล์กว่า 8,100 ลิตรให้ 5 จังหวัดภาคเหนือ-จังหวัดราชบุรี

ผู้ชมทั้งหมด 1,748 

จากการพบผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด 19 รายใหม่ในประเทศไทยอีกครั้ง ในพื้นที่ภาคเหนือและบางจังหวัดในภาคตะวันตก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดราชบุรี ร่วมส่งมอบแอลกอฮอล์แบบน้ำบรรจุขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตร และแอลกอฮอล์แบบเจลบรรจุถุงขนาด 500 มิลลิลิตร รวมกว่า 8,100 ลิตร ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก พิจิตร เชียงใหม่ และราชบุรี เพื่อกระจายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แอลกฮอล์รวมจำนวน 1,500 ลิตร ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำจำนวน 1,000 ลิตร และเจลแอลกอฮอล์จำนวน 500 ลิตร

สาธารณะสุขจังหวัดพะเยา แอลกฮอล์รวมจำนวน 800 ลิตร ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 500 ลิตร และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ลิตร

สาธารณสุขอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  แอลกฮอล์รวมจำนวน 1,500 ลิตร ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 1,000 ลิตร และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ลิตร

สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร แอลกฮอล์จำนวน 1,500 ลิตร ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 1,000 ลิตรและเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ลิตร

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แอลกฮอล์แบบน้ำจำนวน 2,000 ลิตร

สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แอลกฮอล์รวมจำนวน 800 ลิตร ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 500 ลิตร และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ลิตร

สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความสะอาดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน และห้องน้ำ รวมทั้งการปฏิบัติงานของพนักงานหน้าลานและแม่บ้าน อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ ให้พนักงานทุกคนล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และขอส่งความห่วงใยไปยังผู้บริโภคทางภาคเหนือและพื้นที่ที่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ และขอเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว