มติบอร์ดPTTGC ตั้ง “ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์” นั่งCEO คนใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 405 

บอร์ด PTTGC มีมติแต่งตั้ง “ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์” นั่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน “คงกระพัน อินทรแจ้ง” มีผล 13 พ.ค.2567

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่3/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอชื่อ นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ที่จะไปดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป