รฟม. จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.” เชื่อมสัมพันธ์ชุมชนกับองค์กร

ผู้ชมทั้งหมด 20,867 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.” เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กร โดยได้จัดให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) รวมถึงผู้ใช้บริการอาคารจอดแล้วจร ของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย เข้าร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบ One Day Trip รอบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดย รฟม. ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีชุมชนชาวมอญ การล่องเรือรอบเกาะเกร็ด ชมเจดีย์มุเตา ณ วัดปรมัยยิกาวาส พร้อมทั้งได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ปั้นดินเผา บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน

นอกจากนี้ รฟม. ได้เตรียมจัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีกำหนดจัดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044