บอร์ดรฟม.อนุมัติโครงการรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต

ผู้ชมทั้งหมด 1,103 

รฟม.ชี้ประชุมบอร์ดมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ตมูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท พร้อมเตรียมเสนอให้กระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการ PPP พิจารณาต่อไป คาดเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ได้ภายในเดือน ต.ค. 64

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด รฟม.) ในวันที่ 21 ต.ค. 63 ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผลการศึกษาการดำเนินการลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง ระยะทาง 42 กิโลเมตร วงเงินประมาณ 35,000 ล้านบาท โดยหลังจากนี้ รฟม. จะนำเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ภายหลังจากเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วขั้นตอนต่อไปจะเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป หลังจากนั้นก็จะนำเสนอเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาเห็นชอบได้ในเดือน ต.ค.64 และหากเห็นชอบ รฟม. จะประกาศเชิญชวนคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนได้ในช่วงต้นปี 65 เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการต่อไปเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้ภายในปี 69