รฟม.ประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ชมทั้งหมด 1,011 

วันนี้ (14 มกราคม 2565) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ประกาศใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย ให้แก่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่รักษามาตรฐานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนสม่ำเสมอและดีเด่นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี

โดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 3 จำนวน 1 พื้นที่ได้แก่ สถานีลำสาลี  ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ กิจการร่วมค้า CKST สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 จำนวน 2 พื้นที่ได้แก่ทางวิ่งระหว่างสถานี รฟม. ถึงสถานีประดิษฐ์มนูธรรม และทางวิ่งระหว่างสถานีรามคำแหงถึงสถานีราชมังคลา และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 3 จำนวน 1 พื้นที่ได้แก่ ทางวิ่งระหว่างจุดเชื่อมต่อสัญญา 2 ถึงสถานีลำสาลี 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม โดย รฟม. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า พร้อมทั้งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชนและสังคม และรักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นไป