รฟม. ปันน้ำใจสู่สังคม MRTA Sharing มอบเงินและสิ่งของให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ผู้ชมทั้งหมด 501 

นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบเงินและสิ่งของที่ผู้บริหารและพนักงานรฟม. ร่วมกันบริจาคในกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม MRTA Sharing ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ให้แก่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ กิจกรรมปันน้ำสู่ใจสังคม MRTA Sharing จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ได้มีโอกาสตอบแทนและแบ่งปันให้กับสังคม รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ รฟม. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”