รฟม. พาน้องจากโรงเรียนบ้านกระหวะ จ. ปัตตานี เยี่ยมชมและโดยสารรถไฟ MRT สายสีน้ำเงิน

ผู้ชมทั้งหมด 353 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระหวะจ. ปัตตานี เยี่ยมชมและร่วมเดินทางโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) จากสถานีสนามไชย – สถานีบางซื่อ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการโดยสารรถไฟฟ้า เพื่อมอบรอยยิ้มและประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับน้องๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ รฟม. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการทำประโยชน์ตอบแทนให้แก่สังคม ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044