รฟม. มอบส่วนลดค่าจอดรถที่อาคารจอดแล้วจรสถานีลาดพร้าว สำหรับผู้ที่เดินทางต่อเข้าสู่รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง

ผู้ชมทั้งหมด 12,571 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่นำรถเข้าจอด ณ อาคารจอดแล้วจร 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว และเดินทางต่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง (MRT สายสีเหลือง)  ที่สถานีลาดพร้าว (YL01) จะได้รับสิทธิค่าจอดรถสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ในอัตรา 2 ชั่วโมง 15 บาท ตั้งแต่ช่วงรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ทดลองให้บริการประชาชนฟรี ถึงสถานีลาดพร้าว (YL01) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

โดยเมื่อเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง กลับมาถึงสถานีลาดพร้าว (YL01) แล้ว ให้นำบัตรจอดรถ (บัตร Park & Ride/ บัตร M/ บัตร MRT Plus) ในวันนั้น ๆ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ก่อนเดินออกจากเขตชำระค่าโดยสาร (Paid Area) และรับคูปองเพื่อรับสิทธิอัตราค่าจอดรถสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า จากนั้นขณะนำรถออกจากอาคารจอดแล้วจรสถานีลาดพร้าว โปรดยื่นบัตรจอดรถพร้อมคูปองที่ระบุวันที่ตรงกัน ให้เจ้าหน้าที่ในตู้เก็บเงินทางออกของอาคาร เพื่อชำระค่าจอดรถในอัตราผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า 2 ชั่วโมง 15 บาท ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถรับคูปองได้คราวละ 1 ครั้งต่อบัตรจอดรถ 1 ใบ และหากผู้ใช้บริการไม่มีคูปองแสดงที่ตู้เก็บเงินทางออก หรือทำคูปองหาย จะต้องชำระค่าบริการจอดรถในอัตราผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า (ชั่วโมงละ 50 บาท)

ทั้งนี้ อาคารจอดแล้วจร 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 -01.00 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารอาคารจอดรถ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทร. 0 2716 4000 ต่อ 2320, 2399 รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”