รฟม. เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน Asia EV Technology Summit Thailand 2023

ผู้ชมทั้งหมด 618 

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน Asia EV Technology Summit Thailand 2023 ในหัวข้ออภิปราย “Connecting to the Future Through MRTA Mobility” โดยมีเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับโครงข่ายรถไฟฟ้าของ รฟม. การบริการด้านอาคารและลานจอดรถของ รฟม. รวมถึงนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ของ รฟม. ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับหลักการ Smart City ที่เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น การจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ตามสถานีที่ให้บริการอาคารและลานจอดรถของ รฟม. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจด้านอาคารและลานจอดรถของ รฟม. และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ณ โรงแรม Golden Tulip Sovereign กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ งาน Asia EV Technology Summit Thailand 2023 เป็นงานสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด “Plugging into the future with EV mobility” ที่เป็นการเชื่อมต่อสู่อนาคตด้วยการขับเคลื่อนด้วยยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายในการสะท้อนแนวโน้มล่าสุดทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี การลงทุน การออกแบบ วิศวกรรมรถยนต์ แบตเตอรี่ และสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”