รฟม. เดินสายมอบทุนการศึกษา “รฟม. เพื่อเยาวชน” ประจำปี 2565

ผู้ชมทั้งหมด 444 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “รฟม. เพื่อเยาวชน” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565

โดยมี นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดิสานุการาม โรงเรียนวัดคณิกาผล และโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี สายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทองสุทธาราม โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า และโรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) และสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแสนสุข และโรงเรียนวัดพิชัย ทั้งนี้ รฟม. ได้กิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการดูแลชุมชนและสังคม ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”