รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.ศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกวันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 22.00 – 04.00 น.

ผู้ชมทั้งหมด 249 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องแจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณสะพานต่างระดับศรีเอี่ยม ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการทดสอบการรับน้ำหนักสะพานต่างระดับศรีเอี่ยม ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ โดยผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ให้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้ ดังนี้

– ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าแยกพัฒนาการ ให้เบี่ยงซ้าย ออกสู่ทางคู่ขนานถนนบางนา – ตราด ฝั่งขาเข้า จากนั้นให้ตรงไปกลับรถ บนสะพานกลับรถ (กม.2+400) เข้าสู่ถนนบางนา – ตราด ฝั่งขาออก ตรงไปและเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง บริเวณถัดจากบริษัท ไทยประกันชีวิต เพื่อเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า ทดแทน

– ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าแยกศิครินทร์ (ลาซาล) ให้เบี่ยงซ้าย ออกสู่ทางคู่ขนานถนนบางนา – ตราด ฝั่งขาออก จากนั้นให้ตรงไปกลับรถ บนสะพานกลับรถ (กม.5+100) เข้าสู่ถนนบางนา – ตราด ฝั่งขาเข้า ตรงไปและเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง บริเวณศูนย์บริการรถยนต์ เทดดี้ ออโต้เซลส์ เพื่อเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์ : @mrtyellowline