“ศักดิ์สยาม” กางแผนปี 65 ลุย 40 เมกะโปรเจคกว่า 1.4 ล้านล้านบาท

ผู้ชมทั้งหมด 737 

ศักดิ์สยาม” กางแผนคมนาคมปี 2565 ลุยลงทุนเมกะโปรเจค 40 โครงการ มูลค่ากว่า 1.4 ล้านล้านบาท หนุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นหัวหอกการลงทุนภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยในงานสัมมนา Thailand’s Opportunity : เปิดโอกาสประเทศไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ส่อง! อนาคตคมนาคมไทย” วันนี้ (28 ต.ค. 2564) ว่า กระทรวงคมนาคมถือเป็นภาครัฐที่มีส่วนขับเคลื่อนเม็ดเงินการลงทุนในประเทศ โดยได้กำหนดแผนงานในปี 2565 เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านการลงทุนที่สำคัญของกระทรวงคมนาคม

สำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญด้านคมนาคม ประกอบด้วย 4 มิติ ครอบคลุมภาคขนส่งทางถนน ขนส่งทางราง ขนส่งทางน้ำ และขนส่งทางอากาศ โดยมูลค่าลงทุนโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมปี 2565 รวม 40 โครงการ มูลค่ากว่า 1.4 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย โครงการที่ได้ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน 5.16 แสนล้านบาท และ โครงการลงทุนใหม่ วงเงิน 9.74 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการที่ได้ลงนามสัญญาแล้ว ดำเนินการขับเคลื่อนต่อในปี 2565 ในวงเงิน 5.16 แสนล้านบาทนั้น ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 1 โครงการ 32,220 ล้านบาท, การขนส่งทางบก 1 โครงการ 2,864 ล้านบาท, การขนส่งทางราง 7 โครงการ 476,154 ล้านบาท และการขนส่งทางอากาศ 4 โครงการ 5,716 ล้านบาท

ส่วนโครงการลงทุนใหม่ของกระทรวงคมนาคม ปี 2565 วงเงิน 9.74 แสนล้านบาท ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน จำนวน 12 โครงการ 281,205 ล้านบาท, การขนส่งทางบก จำนวน 1 โครงการ 1,361 ล้านบาท, การขนส่งทางราง จำนวน 5 โครงการ 624,879 ล้านบาท, ทางน้ำ จำนวน 5 โครงการ 7,561 ล้านบาท และทางอากาศ จำนวน 4 โครงการ 59,488 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2562 ส่งผลให้ทั่วโลกเกิดภาวะชะงักงันด้านเศรษฐกิจ โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้วิเคราะห์ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกหดตัวถึง 3.3% และเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวที่ดีขึ้นในปีนี้ โดยคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกปีนี้ อยู่ที่ 6.0 และในปี 2565 ประมาณการขยายตัวอยู่ที่ 4.4%

สำหรับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประมาณการอัตราหดตัวเศรษฐกิจไทย คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2564 อยู่ที่ 0.7 – 1.2% เนื่องมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการฟื้นตัวของภาคเอกชนภายในประเทศ สอดคล้องกับธนาคารโลก คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้รวมถึงประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ 2.2%