“ศักดิ์สยาม” จัดทีมบินด่วนลงเบตง ถกเอกชน สายการบิน เร่งเปิดบินแบบประจำ

ผู้ชมทั้งหมด 510 

“ศักดิ์สยาม” จัดทีมบินด่วนลงเบตงถกเอกชน ภาครัฐ ผู้ประกอบการสายการบินหาข้อสรุปประกันที่นั่งร้อยละ 75 ให้นกแอร์ ข้อสรุปงบประมาณ O&M ที่สนับสนุนจาก ศอ.บต. เร่งเปิดบินพาณิชย์แบบประจำ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงอย่างเป็นทางการสำหรับเที่ยวบินประจำ ว่า วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตนและนายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายชยธรรม พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงอย่างเป็นทางการสำหรับเที่ยวบินประจำ พร้อมการตรวจราชการโรงพยาบาลเบตง ณ อำเภทเบตง จังหวัดยะลา

อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะมีการประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นกรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดยะลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง และสายการบินนกแอร์ เพื่อหาข้อสรุปการเรื่องการประกันที่นั่ง ร้อยละ 75 จากจำนวน 86 ที่นั่งของสายการบินนกแอร์ที่จะทำการบินด้วยอากาศยานแบบ Q-400 รวมถึงเพื่อให้ได้ข้อสรุปเรื่องการสนับสนุนงบประมาณของ ศอ.บต. ที่จะให้ทางกรมท่าอากาศยานใช้เป็นเงินกองทุนหมุนเวียน รองรับการบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M) ท่าอากาศยานเบตง

ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะไปดูด้วยว่านอกจากอากาศยานแบบใบพัดแล้ว อากาศยานชนิดอื่นๆ จะสามารถทำการบินได้หรือไม่ โดย ณ ตอนนี้มีสายการบินนกแอร์เป็นสายการบินเดียวที่ได้ยื่นขออนุญาตทำการบินไว้ 2 เส้น ทาง คือ 1.หาดใหญ่-เบตง-หาดใหญ่ และ 2.ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง รวมถึงการตรวจสอบความพร้อมในด้านกายภาพ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์และสรุปข้อตกลงสำหรับการเปิดทำการบินแบบประจำ

“กรมท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องดูเพิ่มเติมว่าตารางเที่ยวบินกับจำนวนผู้โดยสารที่จะบินในแต่ละสัปดาห์ หรือแต่ละวันจะมีปริมาณเท่าไหร่ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการประกันที่นั่ง และให้ได้ข้อสรุปร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเปิดทำการบินแบบประจำ ซึ่งตนมั่นใจว่าในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้จะได้ข้อสรุปทุกอย่าง”นายศักดิ์สยาม กล่าว

ทั้งนี้ปัจจุบันกรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างทดลองการเปิดบริการเที่ยวบินพาณิชย์ท่าอากาศยานเบตง โดยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ใช้อากาศยานแบบ Q-400 ความจุผู้โดยสารจำนวน 86 ที่นั่ง โดยสายการบินนกแอร์ ในเส้นทางดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง ซึ่งก็ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีอะไรติดขัด