“ศักดิ์สยาม” มั่นใจนำร่องเปิดประเทศ 3 เดือนผู้โดยสารฟื้นตัว 50%

ผู้ชมทั้งหมด 699 

“ศักดิ์สยาม” มั่นใจนำร่องเปิดประเทศ 3 เดือน ผู้โดยสารฟื้นตัว 50% ขณะที่ภาพรวมปี 65 ฟื้นตัว 100% เทียบกับปี 62 ที่มีผู้โดยสาร 82.5 ล้านคน พร้อมเตรียมเสนอ ศบค. ออกมาตรการนักท่องเที่ยวต่างประเทศ คนไทยฉีดวัคซีน 2 โดสขึ้นเครื่องบิน รถไฟ และรถทัวร์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การเปิดเทศตามตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แบ่งเป็น 3 ระยะคือ  ช่วง วันที่ 1 พ.ย.  1 ธ.ค.64 และ 1ม.ค. 65 โดยระยะแรก วันที่ 1 พ.ย. 64 นั้นจะเปิดรับนักนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำ เข้ามายังประเทศไทย 10 ประเทศ อาทิ อังกฤษ เยอรมันนี สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย เป็นต้น

ทั้งนี้การนำร่องเปิดประเทศในช่วง 3 เดือนดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้จำนวนผู้โดยสาร และจำนวนเที่ยวบินจะกลับมาฟื้นตัวในระดับ 50% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวนเที่ยวบินประมาณ 1,050,000 เที่ยวบิน ผู้โดยสารรวมเฉลี่ยในระดับ 82.5 ล้านคน แบ่งเป็นในประเทศ 38 ล้านคน ระหว่างประเทศ 44 ล้านคน และในปี 2565 คาดว่าผู้โดยสาร และเที่ยวบินจะกลับมาฟื้นตัว 100% ใกล้เคียงกับปี 2562 เนื่องจากนักท่องเที่ยวอัดอั่นการเดินทางท่องเที่ยวมานาน ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมของการท่องเที่ยว

“จากที่ตนได้รับข้อมูลจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประกอบกับการอัดอั่นเรื่องการเดิน นั้นตนเชื่อมั่นว่าผู้โดยสารจะกลับมาฟื้นตัว 100% ในปีหน้า ซึ่งเร็วกว่าที่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ประเมินว่าการเดินทางทางอากาศจะกลับมาฟื้นตัวในปี 2568 แต่การเปิดประเทศทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในมาตรการป้องกันโควิด-19”

นายศักดิ์สยาม กล่าว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมของกระทรวงคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดประเทศนั้น ในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมมาตรการด้านความปลอดภัยในการเดินทางไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ การโดยสารทางเครื่องบิน การโดยสารทางรถไฟ และการโดยสารด้วยรถทัวร์

อย่างไรก็ตามการใช้บริการรถทัวร์ รถไฟ และเครื่องบินนั้นทางกระทรวงคมนาคมเตรียมหารือกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค.ปรับมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระบบการเดินทางภายในสัปดาห์นี้

โดยทางกระทรวงคมนาคมจะเสนอให้ ศบค. พิจารณาถึงมาตรการให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้งคนไทยจะต้องยืนยันการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม (โดส) และต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกครั้ง หรือก่อนใช้บริการรถทัวร์ รถไฟ และเครื่องบิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินเข้ามาท่องเที่ยวในไทยช่วงเปิดประเทศ


สำหรับความพร้อมของท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT นั้นก็มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และการเดินทางภายในประเทศ 100% โดยการนำเอารูปแบบของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) มาประยุกต์ใช้

“โดยตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมมองว่า มาตรฐานด้านสาธารณสุขของคนไทย และต่างชาติควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน คนไทยก็ต้องฉีดครบ 2 โดส ถ้าไม่ครบไม่ให้เดินทาง เพราะถ้าคนไทยไม่ได้รับวัคซีน 2 โดสก็จะเกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ดังนั้นต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาด้วย”