สมอ.ชี้โรงงานผลิตแบตเตอร์รี่และประกอบยานยนต์ไฟฟ้าในไทยทันสมัย

ผู้ชมทั้งหมด 267 

สมอ.ชี้โรงงานผลิตแบตเตอร์รี่และประกอบยานยนต์ไฟฟ้าในไทยทันสมัย ดึงเอกชนร่วมสร้างมาตรฐานส่งเสริมผู้ประกอบการรถอีวีในไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านเน็กซ์หนุนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ ลดการนำเข้าให้น้อยที่สุด

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิดภัณฑ์สุดสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมอ. ได้ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมโรงงานของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียนและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เชิงพาณิชย์ของ บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย พบว่า โรงงานทั้ง 2 แห่งมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่ดี มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต สามารถเป็นตัวอย่างให้กับอุตสาหกรรมรถอีวีในประเทศได้ ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทยเป็นที่น่าจับตามอง

ดังนั้นเห็นว่าการดำเนินกิจการของโรงงานทั้ง 2 แห่งจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศด้านยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศได้

นายบรรจง กล่าวอีกว่า สมอ.จะนำข้อมูลที่ได้จากโรงงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรฐานในอีก 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานด้านสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐานด้านระบบการควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ โดยเร็วๆนี้ สมอ.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านยานยนต์ไฟฟ้า ให้เข้ามาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ก่อนจะเร่งดำเนินการประกาศบังคับใช้มาตรฐานภายในสิ้นปีนี้ เพื่อให้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน และไม่เป็นอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV)

นายคณิ สสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX กล่าวว่า  รู้สึกภูมิใจที่ สมอ.มาดูงานที่โรงงาน ซึ่งเรามั่นใจในมาตรฐานของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ และโรงงานผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ประกอบกับมีบุคลากรผู้ชำนาญด้านยานยนต์ไฟฟ้า จึงมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งนี้ปัจจุบันโรงงานผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้ามีกำลังการผลิตสูงสุด 9,000 คันต่อปี ซึ่งประเมินว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำแผนขยายโรงงานแห่งที่2 ให้สามารถรองรับการผลิตได้ประมาณ 50,000 คันต่อปี อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีแผนสนับสนุนการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศมากขึ้น เพื่อลดการนำเข้า โดยตั้งเป้าว่าจะนำเข้า 20%และใช้ชิ้นส่วนในประเทศ 80%