“สุพัฒนพงษ์”ลั่นประกาศหลักเกณฑ์รฟฟ.ชุมชนต.ค.นี้แน่นอน

ผู้ชมทั้งหมด 1,225 

รมว.พลังงาน ลั่นพร้อมประกาศหลักเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชนในเดือน ต.ค. 63 ยันนำร่องก่อน 100-200 เมกะวัตต์ เปิดโอกาสให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยื่นประมูลได้ แต่ต้องอยู่บนเงื้อนไขกำหนด เน้นประโยชน์กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน พร้อมต้องการันตีราคาวัตถุดิบจากพืชผลทางการเกษตรต้องสูงกว่าราคาพืชผลทั่วไป

นายสุพัฒนพงษ์   พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน กล่าวว่า ในเรื่องการประกาศหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศษณฐกิจฐานรากนั้นคาดว่าจะสามารถประกาศหลักเกณฑ์ได้ภายในเดือน ต.ค. 63 ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดเดิมที่ต้องการจะประกาศให้ได้ภายในเดือน ก.ย. 63 เนื่องจากมีรายละเอียดหลายอย่างต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน และภายหลังตนเข้ารับตำแหน่งงานที่ดูแลมีงานหลากหลายด้านทั้งพลังงาน และเศรษฐกิจภาพรวม โดยขอยืนยันว่ายังสนับสนุนการรับซื้อเช่นเดิม และจะพยายามให้ประกาศเปิดรับซื้อได้ภายในปลายปีนี้

ทั้งนี้หากผู้ร่วมดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนกับชุมชนจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็สามารถดำเนินการได้ หากเป็นไปตาม กรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมาใหม่ โดยเบื้องต้น ทางนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน รายงานว่าจะสามารถเปิดรับซื้อได้ 100-200 เมกะวัตต์ ส่วนในอนาคตจะเปิดรับซื้อมากกว่านี้ ก็คงจะต้องไปดูความเหมาะสมต่อไป 

สำหรับหลักเกณฑ์หลักของ โรงไฟฟ้าชุมชน ที่กำลังพิจารณาคือ จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง เพราะต้องยอมรับว่า อัตราค่าไฟฟ้าสนับสนุน ที่เป็น FIT เป็นต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูง ประโยชน์ก็ควรจะเป็นไปตามเป้าหมายคือ ชุมชนเป็นหลัก และที่สำคัญ พืชพลังงานที่จะรับซื้อเข้าโครงการ ก็จะต้องให้ราคาที่สูงกว่า การจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป