“สุริยะ” ติดตามความก้าวหน้าโครงการทางพิเศษกะทู้ – ป่าตอง สนามบินภูเก็ต 2 

ผู้ชมทั้งหมด 18,235 

สุริยะ” ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการทางพิเศษ สายกะทู้ – ป่าตอง และการก่อสร้างท่สอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ 2 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โครงการทางพิเศษ สายกะทู้ – ป่าตอง และโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ 2 พร้อมรับฟังบรรยายการปรับปรุงท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่20 กันยายน 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต 

นายสุริยะ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างเส้นทางโครงการทางพิเศษสายกระทู้ – ป่าตอง และจุดก่อสร้างอุโมงค์กะทู้ – ป่าตอง รวมทั้ง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ 2 พร้อมสั่งการหน่วยงานในสังกัดให้เดินหน้าบริหารจัดการทุกขั้นตอนการบริการเพื่อให้เป็นประตูสู่ประเทศไทย ที่สามารถนำนักท่องเที่ยวมาสู่ประเทศไทยได้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบคมนาคมทั้งทางถนนทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ปรับปรุงพัฒนาสนามบิน และจัดการเที่ยวบินของท่าอากาศยานภูเก็ตและทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งตอบสนองความคาดหวังของรัฐบาลและประชาชน ทั้งด้านการเดินทาง การใช้บริการ ที่เชื่อมโยงการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งในทุกมิติ ส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความมั่นคงของประเทศ

ทั้งนี้ตนได้ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษ สายกระทู้ – ป่าตอง และจุดก่อสร้างอุโมงค์ บริเวณทางหลวงหมายเลข 4029 (ปากอุโมงค์ฝั่งกะทู้) ซึ่งจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับ มีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวสายทาง ระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตาในพื้นที่ตำบลป่าตอง และอำเภอกะทู้ เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง รวมทั้ง โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ 2 บริเวณทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน บ้านพารา – บ้านเมืองใหม่