เอกชนแห่ยื่นประมูลชิงงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ผู้ชมทั้งหมด 358 

รฟม. เปิดชิง!! เอกชนแห่ยื่นประมูลงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างงานโยธารถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ เดือน พ.ค. 65 ประกาศผล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มีหนังสือเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษาเข้ารับเอกสารและยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย

1.งานจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant: PIC)

2.งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 (Project Management and Construction Supervision Consultant 1: PMCSC1)

3. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 (Project Management and Construction Supervision Consultant 2: PMCSC2) และ

4. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 3 (Project Management and Construction Supervision Consultant 3: PMCSC3)

ทั้งนี้รฟม. กำหนดให้บริษัทสามารถขอรับเอกสารเชิญชวนสำหรับการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ 25 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. โดยมีผู้แทนคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งมีบริษัทเอกชนเข้าร่วมยืนข้อเสนอหลายราย

โดย งานจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant: PIC) นั้นมีกลุ่มบริษัทยื่นข้อเสนอรวม 2 ราย คือ 1.กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด, บริษัท  ไทย ทรานซิท โซลูชั่นส์ จำกัด 2.บริษัท  ไทย ทรานซิท โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งงาน PIC นั้นมีบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสารฯ จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย

ส่วน งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 (Project Management and Construction Supervision Consultant 1: PMCSC1) มีบริษัทยื่นข้อเสนอ รวม 2 ราย คือ 1.กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด, บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด, บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2.กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด, บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด, บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขณะที่มีบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสารฯ จำนวน 44 ราย

งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 (Project Management and Construction Supervision Consultant 2: PMCSC2) มีบริษัทยื่นข้อเสนอ รวม 2 ราย 1.กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด, บริษัท เทสโก้ จำกัด, บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

2.กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด, บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด, บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งงาน PMCSC2 นั้นมีบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสารฯ จำนวนทั้งสิ้น 45 ราย

ขณะที่ งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 3 (Project Management and Construction Supervision Consultant 3: PMCSC3) มีบริษัทยื่นข้อเสนอรวม  2 ราย เช่นกัน คือ 1.กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด, บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2.บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยงาน PMCSC3 นั้นมีบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสารฯ จำนวนทั้งสิ้น 45 ราย

สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยวิธีคัดเลือก จะได้ประชุมเพื่อประเมินข้อเสนอ และเจรจาต่อรอง ก่อนที่ รฟม. จะเสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่ออนุมัติว่าจ้าง ต่อไป ซึ่งคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และที่ปรึกษาฯ จะเริ่มปฏิบัติงานได้ในเดือนมิถุนายน 2565