“เอสโซ่”มอบตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิเก็บรักษาวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้สาธารณสุขจ.ปทุมธานี

ผู้ชมทั้งหมด 1,125 

คุณวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วย คุณ สถาพร สุปัญญาโชติสกุล (ที่ 4 จากซ้าย)  ผู้จัดการคลังน้ำมันลำลูกกา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ คุณยุทธนา เอื้ออัมพร (ที่ 1 จากซ้าย)  ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่าประมาณ 50,000 บาท ให้แก่ ดร.ภญ. เกศแก้ว ช่วยการ (ที่ 4 จากขวา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ในฐานะตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี และ คณะ มาร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี

ทั้งนี้เนื่องด้วยสาธารณสุขปทุมธานีได้มอบหมายให้โรงพยาบาลปทุมธานีเป็นศูนย์กระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ระลอกใหม่ ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การบริจาคตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียสในครั้งนี้ จะช่วยตอบรับต่อความต้องการจัดเก็บวัคซีนที่เพิ่มขึ้น เพื่อจัดส่งให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป