เอ็กซอนโมบิลฯ ได้รับรางวัลหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด

ผู้ชมทั้งหมด 798 

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ในประเทศไทย ได้รับรางวัลหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด – ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โดยองค์กรทรัพยากรบุคคลแห่งเอเชีย  ซึ่งได้พิจารณามอบรางวัลสำหรับองค์กรที่นำการมีส่วนร่วมของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับโลก มีสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยบรรยากาศน่าอยู่ พร้อมทั้งมีความใส่ใจห่วงใยพนักงานเป็นอย่างดี Winner of Thailand 2021 | HR Asia Best Companies To Work For In Asia (hrasiamedia.com)

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้สะท้อนถึงความสามารถในการรวบรวมความร่วมมือของพนักงานได้อย่างดียิ่ง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป แม้จะอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19  ซึ่งการคัดเลือกนี้พิจารณาจากองค์กรที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 269 องค์กร และ มีการสำรวจความเห็นของพนักงานจากองค์กรต่างๆ โดย HR Asia ทั้งสิ้นเป็นจำนวนถึง 18,748 คน

ในโอกาสนี้ ดร. อดิศักดิ์  แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้  นับเป็นกำลังใจที่ดียิ่งต่อความมุ่งมั่นของเรา ในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีมีความสุข พร้อมที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าในศักยภาพของพนักงาน และ สร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน  ผมถือว่าตนเองโชคดีมากที่ได้มีโอกาสทำงานกับบรรดาคนเก่งที่มีความสามารถของเรา ซึ่งได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำให้เราเป็นสถานที่ทำงานชั้นเยี่ยม และ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของเราที่จะ เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า” 

พนักงานของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในการทำงานแม้ในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาด  ด้วยความตั้งใจและเต็มใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งนำความเชี่ยวชาญของแต่ละคนในด้านต่างๆ มาผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้  ซึ่งสะท้อนถึงแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพในสภาวการณ์ฉุกเฉิน  และ การบริหารองค์กรด้วยความรู้ความสามารถอันหลากหลาย ทั้งการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดียิ่งขึ้น การสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการ  และ การสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น (เอ็กซอนโมบิล) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงานระดับโลก  โดยมีการดำเนินงานในฐานะศูนย์ธุรกิจระดับโลกกรุงเทพ ซึ่งเป็นศูนย์ธุรกิจระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่ายเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก ส่วนบริษัทอื่นในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจการกลั่นและค้าน้ำมัน รวมถึงเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มีเครือข่ายคลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ รวมถึงธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น ภายใต้ชื่อการค้า เอสโซ่ และ โมบิล  นอกจากนี้ ยังมีบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์  ซึ่งดำเนินการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วย