ไทยออยล์ คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย จาก “13th Asian Excellence Award 2023”

ผู้ชมทั้งหมด 397 

เมื่อเร็วๆ นี้  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ได้รับยกย่องให้เป็นผู้นำระดับเอเชียใน 4 สาขา จากงานประกาศรางวัล “13th Asian Excellence Award 2023” จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกงและเอเชียที่มุ่งเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ โรงแรม JW Marriot เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) ซึ่งมอบให้แก่ คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) ให้แก่ คุณวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี  

นอกจากนี้ Corporate Governance Asia ยังได้ประกาศมอบ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) ให้แก่ คุณทอแสง ไชยประวัติ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน และรางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) ให้แก่ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของผู้นำในการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีการบริหารด้านการเงินที่เป็นเลิศ อีกทั้งยังมีความโดดเด่นด้านการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร โดยยึดมั่นหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียม และทันเวลา เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ