ไทยออยล์ ชวนร่วมงานวิ่ง “Thaioil Run For The Green Future 2024”

ผู้ชมทั้งหมด 232 

กลุ่มไทยออยล์ เชิญชวนเข้าร่วมงานวิ่ง “Thaioil Run For The Green Future 2024” วิ่งเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 67 นี้ เวลา 05.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กลุ่มไทยออยล์ ขอเชิญชวนนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง “Thaioil Run For The Green Future 2024” วิ่งเพื่อสุขภาพไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ เส้นทางวิ่งที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ซึ่งกลุ่มไทยออยล์ได้จัดงานวิ่งการกุศล ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ ไปแล้ว 2 ครั้ง และได้รับการสนับสนุนพร้อมตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับปีนี้ กิจกรรมฯ ในครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลและการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตอุปกรณ์วิ่ง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก อีกทั้ง ภายในงานส่งเสริมการใช้ภาชนะใส่อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ มีจัดเตรียมถังขยะแบบแยกประเภทให้นักวิ่งแยกขยะก่อนทิ้ง โดยขยะภายในงานจะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและบางส่วนจะนำไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ พร้อมทั้ง สนับสนุนให้นักวิ่งที่มาร่วมงาน พกขวดน้ำส่วนตัวมากดเครื่องดื่มภายในงานฟรี

อีกทั้ง การจัดกิจกรรมฯ ในปี้นี้ได้จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดอกตะแบกในพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระเบ่งบานสวยงาม ถือว่าเป็นบรรยากาศสุดพิเศษของอ่างเก็บน้ำบางพระ นักวิ่งจะได้วิ่งชมวิวบนเส้นทางที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม (ดอกตะแบกจะบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปีเท่านั้น)

สำหรับประเภทการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ ฟันรัน 5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท และมินิมาราธอน 10 กม. ค่าสมัคร 600 บาท โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จะนำไปดำเนินโครงการ หรือจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

นักวิ่งหัวใจรักษ์โลกเตรียมร่างกายให้พร้อมและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาพดี และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน 

สมัครได้ที่: https://race.thai.run/thaioilrun หรือติดต่อสอบถาม: https://www.facebook.com/thaioilcharityrun?mibextid=kFxxJD