ไฮสปีดเชื่อม3สนามบินขีดเส้นส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างก.ย.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 566 

“คมนาคม” เร่งส่งมอบพื้นที่รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ย้ำต้องเวนคืนที่ดิน รื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้างช่วงสุวรรณภูมิ – อู่ตะเภาให้แล้วเสร็จภายในก.ย.64

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และการรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินครั้งที่ 4/2564 (ครั้งที่15) ว่า ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยมีความก้าวหน้าที่สำคัญคือ การส่งมอบพื้นที่

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เตรียมการส่งมอบพื้นที่ในช่วงสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินอู่ตะเภาให้กับเอกชนคู่สัญญาระยะทาง 170 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการประมาณ 5,521 ไร่ มีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 88 โดยได้สั่งการและมอบนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามกำหนด เวลาที่ตั้งไว้ คาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา ได้ทั้งหมดในเดือนกันยายน 2564 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนฯ ก่อนถึงกำหนดส่งมอบตามสัญญาในเดือนตุลาคม 2564

ทั้งการดำเนินการเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ได้ทำสัญญาซื้อขายแล้ว 634 สัญญา มูลค่า 3,599 ล้านบาท จากจำนวน 737 สัญญา มูลค่า 4,121 ล้านบาท พร้อมกับการโยกย้ายผู้บุกรุกที่กีดขวางการก่อสร้างช่วงสุวรรณภูมิถึงอู่ตะเภา ได้ดำเนินการโยกย้ายแล้วเสร็จ 100 % ส่วนงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคนั้นหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคได้ดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูโภคช่วงสุวรรณภูมิถึงอู่ตะเภาแล้วเสร็จ 257 จุด และอยู่ระหว่างการรื้อย้าย 396 จุด ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินงาน เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ภายในเดือนกันยายน 2564

ด้านความคืบหน้าของเอกชนคู่สัญญาปัจจุบันได้ดำเนินการออกแบบและเริ่มงานเตรียมการก่อสร้าง เช่น งานปรับพื้นที่ งานก่อสร้างถนน งานก่อสร้างสะพานชั่วคราว งานก่อสร้างสำนักงานสนาม บ้านพักพนักงาน และงานเจาะสำรวจดิน เป็นต้น

ส่วนการเข้าบริหารแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปัจจุบัน เอกชนคู่สัญญา ได้นำผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบสถานะด้านเทคนิคแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างออกแบบเพื่อปรับปรุงการให้บริการ และเตรียมการฝึกอบรมบุคลากรนอกจากนี้ ยังเตรียมการปรับปรุงการให้บริการของสถานีปรับปรุงการเดินรถไฟให้ทันสมัย ตรงเวลา และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ดี มีความสะดวกสบาย โดยเอกชนคู่สัญญามีกำหนดเข้าบริหารโครงการได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2564