กพร. เชื่อมั่นเหมืองแม่เมาะ มอบรางวัล CSR-DPIM การันตีดีกรี 12 ปีซ้อน

ผู้ชมทั้งหมด 517 

นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) นายณรงค์ศักดิ์ มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565 (CSR-DPIM Continuous Award 2022) ประเภทเหมืองแร่ เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นปรับปรุง พัฒนา และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะฝุ่น กลิ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ การบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า การยึดหลักความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดำเนินงาน รวมถึงดูแลความปลอดภัยในการทำงานและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูสภาพเหมือง ทั้งยังส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้จากการทำเหมืองแร่อย่างลีโอนาไดต์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน