กรมทางหลวง ชวนมาแชะ 3 จุดเช็คอินแห่งใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 1,321 

กรมทางหลวง ชวนมาแชะ 3 จุดเช็คอินแห่งใหม่ สร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง

กรมทางหลวงโชว์ผลงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณโค้งปิ้งงู จังหวัดสกลนคร, บริเวณแยกต่างระดับฉิมพลี ถนนกาญจนาภิเษก และจุดพักรถบนทางหลวงหมายเลข 107 จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความสวยงามสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมเชิญชวนแวะพักผ่อนและเป็นจุดเช็คอินช่วงฤดูท่องเที่ยวในวันหยุดปีใหม่นี้

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย”  ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่านโยบายดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมทัศนียภาพระหว่างการเดินทางควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น เป็นพื้นที่พักผ่อนของผู้ใช้ทางและประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จเพิ่มอีก 3 โครงการ ได้แก่

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ – สกลนคร บริเวณ กม.155+550 – กม.157+275 จ.สกลนคร พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนเนินเขา มีเอกลักษณ์พิเศษของถนนที่มีความคดเคี้ยวบนเนินเขาเหมือนงูเลื้อย เรียกว่าโค้งปิ้งงู (สกลนคร – กาฬสินธุ์) มีความสำคัญคือสามารถสัญจรผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ และเป็นเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ผ่านเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน และมีน้ำตกในบริเวณนี้หลายแห่งที่น่าเที่ยวชม อาทิ น้ำตกเหวสินธุ์ชัย น้ำตกสามหลั่น น้ำตกสาวให้ จึงดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยการปลูกพรรณไม้ที่ให้ดอกสวยงามและสร้างจุดจดจำให้กับผู้ใช้ทาง เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับพื้นที่ และพัฒนาเป็นจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งตกแต่งด้วยรูปปั้นช้างและหลักกิโลจำลอง โดยรูปแบบส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่

2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 9 (กาญจนาภิเษก) ตอน บางแค – คลองมหาสวัสดิ์ บริเวณ กม.30+056 จ.กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ว่างบริเวณต่างระดับฉิมพลี นำแนวความคิดเดิมจากสวนร่มเกล้าชาวทางที่สร้างถวายรัชกาลที่ 9 จุดเด่นได้นำปีนักษัตร (ปีเถาะ) นักษัตรประจำปีในรัชกาลที่ 9 มาออกแบบในงาน เลือกพรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่ายและให้ดอกสีสันสวยงาม

3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท บริเวณ กม.84+215 จ.เชียงใหม่ เนื่องจากเป็นเส้นทางไปจังหวัดเชียงรายมีปริมาณการสัญจรจำนวนมาก และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.ไชยปราการ, อ.เวียงแหง, อ.ฝาง และ อ.ท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่ จึงดำเนินการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่บริการประชาชนในรูปแบบที่พักริมทาง (Rest Area) ประกอบด้วยพื้นที่พักผ่อน ศาลา ให้บริการประชาชน

การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรมทางหลวงจะช่วยปรับปรุงให้มีความสวยงามและปลอดภัย เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นพื้นที่จุดพักรถและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้ผู้ใช้ทางรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาพักผ่อน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดระหว่างการเดินทาง ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรหรือขอความช่วยเหลือต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)