บวท.คาดปริมาณเที่ยวบินปี64ลดลง38%

ผู้ชมทั้งหมด 444 

บวท.คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินปี 2564 หลังเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ไว้ที่ 323,093 เที่ยวบินจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 518,790 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 38

นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งปรเทศไทย จำกัด (บวท. เปิดเผยว่า การระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 นี้ ส่งผลกระทบต่อปริมาณเที่ยวบิน โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายน 2564 มีปริมาณเที่ยวบินคงที่ แต่ในช่วงครึ่งเดือนหลัง ตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์พบว่าปริมาณเที่ยวบินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จาก  2 ปัจจัยหลัก คือ 1. อัตราการพบผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้เที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศลดลง และ  2. มาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ส่งผลให้เที่ยวบินในประเทศลดลง

จากสถานการณ์ดังกล่าว บวท. ได้วิเคราะห์ผลกระทบของปริมาณเที่ยวบินว่าจะมีความรุนแรงเพียง 3 เดือน คือ เดือนมกราคม 2564 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอก 2 และเดือนเมษายน กับเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอก 3 นี้

โดยหลังจากนั้นจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวในเดือนมิถุนายน 2564 จากการที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ผ่อนคลายมาตรการการจำกัดการทำการบิน รวมถึงการจัดหาวัคซีนและกระจายฉีดวัคซีนได้ตามแผนของภาครัฐ ประกอบกับนโยบายการเปิดประเทศ ตามแผนที่วางไว้ในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งคาดว่าปริมาณเที่ยวบินก็จะเริ่มกลับมาดีขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2564 โดยเฉลี่ยวันละ 1,095 เที่ยวบิน ซึ่งเป็นตัวเลขเท่ากับช่วงเดือนธันวาคม 2563 ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2

ส่วนภาพรวมทั้งปี 2564 คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินหลังเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 (ระหว่างตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ไว้ที่ 323,093 เที่ยวบิน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 518,790 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 38

อย่างไรก็ตามปริมาณเที่ยวบินและภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และการจัดหาวัคซีน รวมทั้งมาตรการผ่อนคลายทางการบินของ กพท. ซึ่งหากไม่สามารถเปิดประเทศได้ตามแผนในเดือนกรกฎาคม 2564 หรือหากมีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จะส่งผลต่อปริมาณเที่ยวบินและการเดินทางในภาพรวม

โดย บวท. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทบทวนตัวเลขปริมาณเที่ยวบินอีกครั้งตามสถานการณ์ ทั้งนี้หากทุกคนร่วมมือกันดูแลรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามหลักของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในสถานที่แออัด และรักษาสุขอนามัยอยู่เสมอ ก็จะช่วยทำให้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม