“พลังงาน”จ่อลดค่าไฟ-สั่งกฟผ.-ปตท.เร่งลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้ชมทั้งหมด 742 

“พลังงาน” เตรียมออกมาตรการลดค่าไฟฟ้า ผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด ลดภาระค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอก 3 สั่งกฟผ. ปตท. ลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเร่งอนุมัติใช้งบกองทุนอนุรักษ์ฯ 6.5 พันล้านภายใน พ.ค.นี้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างดำเนินกำลังพิจารณาออกมาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอก 3 ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟฟ้า เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยในส่วนนี้ก็ให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิจารณาทั้งการช่วยเหลือประชาชน และเร่งลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตอบสนองโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกกระทรวงเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน

อย่างไรก็ตามล่าสุด นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สั่งการให้  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาต่ออายุการขยายมาตรการผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) เป็นการชั่วคราวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ หรือครอบคลุมประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7 ออกไปอีก 3 เดือน พฤษภาคม- กรกฎาคม 2564 จากที่สิ้นสุดการช่วยเหลือไปเมื่อเดือน เมษายน 2564 ซึ่งกรณีนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะโรงแรมที่ได้รับผลกระทบในรอบนี้

นายกุลิศ กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564 วงเงิน 6,500 ล้านบาท ว่า การยื่นของบกองทุนอนุรักษ์ฯทั้ง 7 กลุ่มงานนั้นมีผู้เสนอขอใช้เงินมาร่วมกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ยื่นขอในกลุ่มงานที่ 7 คือ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก วงเงินสนับสนุน 2,400 ล้านบาท โดยในภาพรวมคาดว่าจะอนุมัติแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคมนี้ และจะเร่งดำเนินการลงนามในสัญญาให้เร็ว เพื่อหวังใช้งบประมาณ 6,500 ล้านบาทนี้เป็นส่วนหนึ่งวในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ส่วนกลุ่มงานที่ 1-6 เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ได้แก่  กลุ่มงานตามกฎหมาย วงเงิน 200 ล้านบาท, กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงิน 500 ล้านบาท,กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ  355 ล้านบาท ,กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร วงเงิน 200 ล้านบาท ,กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร วงเงิน 450 ล้านบาท และกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรม อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ วงเงิน 2,200 ล้านบาท