มูลนิธิใบไม้ปันสุข โดยบางจากฯ มอบรางวัลต้นแบบในโครงการอ่านเขียนเรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋วเป็นเด็กแจ๋ว ประจำปี 2565

ผู้ชมทั้งหมด 865 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการมูลนิธิใบไม้ปันสุข มอบ “รางวัลต้นแบบในโครงการอ่านเขียนเรียนสนุกปั้นเด็กจิ๋วเป็นเด็กแจ๋ว ประจำปี 2565” เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนและคุณครูที่ร่วมโครงการอ่านเขียนเรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋วเป็นเด็กแจ๋ว

โดยรางวัลในปีนี้ประกอบด้วย จำนวน 1 รางวัล มอบให้แก่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านจองคำ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีว่าที่ รต.หญิงณัฐจิตกานต์ จันทร์โอพาส เป็นผู้รับมอบรางวัล จำนวน 2 รางวัลมอบให้แก่ คุณครูพิมพ์นิภา คำจิ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ คุณครูอรพินท์ บุตรงาม โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์ในดวงตา ปทุมสูติ วิทยากรประจำโครงการเป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบและคุณครูต้นแบบ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้พิจารณามอบรางวัลต้นแบบในโครงการอ่านเขียนเรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋วเป็นเด็กแจ๋ว เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนและครูที่ร่วมโครงการกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนหนังสือ ภายใต้แนวทางบันไดทักษะ 4 ขั้นของทุ่งสักอาศรมโดย ผศ. ศิวกานท์ ปทุมสูติและอาจารย์ ปทุมสูติ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตั้งแต่ปฐมวัย เพราะการอ่านหนังสือได้เป็นกระดุมเม็ดแรกแห่งการเรียนรู้ อันเป็นหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน