“ศักดิ์สยาม”เร่งผลักดันใช้ระบบรถไฟฟ้า EV on Train

ผู้ชมทั้งหมด 822 

“ศักดิ์สยาม” เร่งผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ กรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train มาใช้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเรื่อง การผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ กรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train ว่า ตนได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมการขนส่งทางราง กรมการขนส่งทางบก และการรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งรัดการผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ กรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train

โดยให้ กรมการขนส่งทางรางพิจารณาเร่งรัดแผนงานการนำรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train มาใช้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้นจากแผนเดิมปี 2568 และให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำแผนการดำเนินงาน (Timeline) นำรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train มาใช้ในประเทศไทย โดยร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อบังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป