สถานีกลางบางซื่อฉีดวัคซีนทะลุแสนคน

ผู้ชมทั้งหมด 980 

ทะลุแสนแล้วยอดฉีดสถานีกลางบางซื่อ ย้ำต้องลงทะเบียนก่อนไม่มีการ walk in

(3 มิ.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยอดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จตุจักร กรุงเทพมหานครยอดการให้บริการวันนี้ ฉีดวัคซีนไปทั้งสิ้น 14,721 คน แบ่งออกเป็น Organization/ Provider 13,338 ราย (90.61%) Other Transportations จำนวน 1,383 ราย (9.39%) เฉลี่ย 1,338 ราย/ชั่วโมง

ส่วนการให้บริการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อตั้งแต่ให้บริการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมถึง 3 มิถุนายน 2564 มียอดรวมกว่า 115,074 คน แบ่งออกเป็น Organization/ Provider  98,654 ราย (85.73%)  Other Transportations  16,420 ราย (14.27 %)

ปัจจุบัน ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ยังไม่มีนโยบายให้บริการในรูปแบบ Walk in เพี่อลดความแออัด  และไม่แน่นอนในการได้คิวฉีดวัคซีน ประชาชนต้องลงทะเบียน-นัดหมาย-ได้คิว โดยสามารถลงทะเบียนผ่านผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ

สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ใช้พื้นที่ ณ สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดจากการเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนแผนการระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น