สถานีกลางบางซื่อฉีดวัคซีนวันแรกกว่า5,000คน

ผู้ชมทั้งหมด 694 

“คมนาคม” เผยผลการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อวันแรก มีผลเป็นที่น่าพอใจมีบุคลากรของหน่วยงานภาคคมนาคมขนส่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 กว่า 5,000 คน ย้ำยังไม่มีนโยบายเปิดให้ประชาชน walk in

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำหรับการให้บริการในวันแรก (24 พฤษภาคม 2564) ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center) นั้นพบว่า มีบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ให้บริการในภาคคมนาคมขนส่งที่ได้ลงทะเบียนไว้ มาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประมาณ 5,000 คน ในเบื้องต้นหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และเฝ้าสังเกตอาการที่จุดสังเกตอาการจนครบเวลาที่กำหนด ยังไม่พบผู้มีอาการข้างเคียงรุนแรงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะประเมินผลการปฏิบัติงานและทยอยเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้เต็มศักยภาพที่ศูนย์ฯ สามารถรองรับได้ 10,000 คน/วัน

ทั้งนี้การให้บริการฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีน แบ่งการให้บริการเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564 สำหรับรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่องค์กร หน่วยงานที่ดูแลประชาชน บุคลากรและผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – ธันวาคม 2564 สำหรับองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบการลงทะเบียนแล้ว

“กระทรวงคมนาคม ขอแจ้งเรียนประชาชนว่า ในช่วงแรก “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” จะให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรขององค์กร หน่วยงานที่ดูแลประชาชน และผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังไม่มีนโยบายเปิดให้ประชาชน walk in แต่อย่างใด” นายสรพงศ์ กล่าว